Miljösmarta lösningar

Miljösmarta lösningar har positiv inverkan på människor, djur och naturTerrängen utmed tågbanorna påverkas relativt lite och även vissa känsliga områden i städer och på landsbygd kan tas i anspråkHöjden på pelarna kan anpassas efter behov: i stadsmiljö kan en station vara i marknivå eller på pelare som S-bahn i Berlin och detsamma gäller för omlastningsstationer utmed stambanornaEldrift på spår ger betydligt lägre utsläpp av gaser och partiklar än lastbil och flygBåde tåg och lastbilar förbrukar energi för att övervinna luft- och rullmotstånd, men ett tåg kan köra 50 km på samma energimängd som en diesel lastbil förbrukar för 1 km, och 25 km jämfört med en eldriven lastbilSpåren kan förberedas för nya friktionsfria fordon (InfraMag) med så liten energiförbrukning att tågen kan drivas med batteriLoket utformas med en nos som ett flygplan med litet luftmotstånd och luftkudden framför loket pressas ner mellan spåren

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden