Pilottester genomfördes i Göteborg med 4 månaders verkliga transporter mellan kunder

Vinnova, Fraktkedjan Väst AB, och AMCCT AB utförde ett pilotprojekt med en dragbil och trailer utrustade för att ”parkera” 40 feet containrar vid en av  Fraktkedjan Västs terminaler i Göteborg.

 

Bild på containern i upplyft läge

 

 

Klickar du på bilden ovan så startar en video som visar en komplett hantering. Bland de första testerna och kameran går ostört. Videon är lång

 

Klickar du på bilden ovan så startar en video som visar hur tester har genomförts med belastning av trailer

 

Pilotprojektet löpte i fyra månader. Dagligen lastades en container placerad på stödbenen med hjälp av en liten truck som kunde köra in i containern. Stödbenen är stabila nog för att klara sådan belastning. Nedan finns ett collage med bilder ifrån testerna

   
Mottagningsstolpar hos kund   40 foots container låst till stolparna   Tester av trailern
         
   
Bakre delen på trailern, container lyft   Främre delen på trailern, container fast   Provbelastningar av trailern
         
   
Testkörning mellan stolpar   Detaljbild på låsfäste och säkerhetslås   Chauffören höjdreglerar trailern
         
   
Trailer framifrån container lyft   Lyftannoredningen på trailer   Trailer bakifrån container lyft
         
   
Kontroll av hydraulik container lyft   Hydraul kontrollen av systmet   En reglage i varje hörn
         
   
Trailern med upplyft container, helgvila   Trailer med upplyft containern, helgvila   På plats hos kund

 

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden