Gammal och ny teknik på samma spår


Våra utvecklade bobanor kan utnyttjas av redan befintliga tåg och vagna eftersom det finns ett spår som följer den internationella standarden som vi har inom Sverige. Är brobanorna utrstade med erforderlig elförsörjning via luftledning samt de signal system som erfordras så är det fritt fram för alla utrustningar att utnyttja spåret. Det betyder att enda skillnaden är att spåret ligger en nivå upp och inte på marken.

Men det är en avsevärd skillnad då man talar om kollisioner med andra fordon och djur. Det problemet ar helt avlägsnats. Likaså kan hastigheterna klart ökas och 200 - 250 km är inga problem sett ur trafikbanans villkor med gamla utrustningar.

Ovanstående bild visar ICE tåg som kulle vara möjligt att trafikera på våra stålbrobanor.

 

Kompletteras med InfraMag tillägget så kan tåg som är utrustade med den tekniken köra på brobanorna i det närmaste friktionsfritt. Det gör artt man köra ed betydligt högre hastigheter och tåget är dessutom helt säker från urspårningar eller andra liknande problem. Det är helt styrt så hastigheter på 450 km/h och däröver är fullt möjliga.


Bilden ovan visar ett Maglevtåg och har inget att göra med InfraMag utan bara påvisar hur ett modernt tåg kan vara utformat.

 Dagens tågfordon för person- och godstrafik kan användas även fortsättningsvisHastigheten bestäms av fordonen, inte av spåren: nya InfraMag tillåter godståg < 320 km/h och persontåg 450 km/h och däröverSnabba godsleveranser är ett krav idag, eftersom företagen har minimerat sin lagerhållning och den växande e-handeln med paket skall nå kunden inom någon dag. Höghastighetståg kan ingå i ett system "pollitera gods"Täta omlastningsstationer utmed stambanorna ger snabbare leverans av gods till kund utan att störa övrig tågtrafik

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden