Separat höghastighetsbana för gods


Underhållet av landets järnvägsnät är kraftigt eftersatt, och i stället har Trafikverket prioriterat underhåll och utbyggnad av vägar. Exempelvis förstärks vägunderlaget till stora årliga kostnader för att kunna köra med betydligt tyngre fordon, 74 ton. Trafikverket omdirigerade de medel som regeringen avsatt till utbyggnad av dubbelspår efter Norrlandskusten till utbyggnad av bl a E4:an. Dubbelspåret sköts 10 år framåt i tiden.

 

Varför behövs ett helt eget höghastighetsspår för gods?

 

Framtidens godstransporter med tåg måste kunna konkurrera med lastbilstransporter och vara betydligt snabbare och effektivare än idag. Det är enklare att bygga en ny tågbana än att bygga en ny motorväg, när behov uppkommer. Dessutom byggs tågbanan till avsevärt lägre kostnader och avsevärt kortare tid. Härigenom minskar alla utsläpp från transportsektorn betydligt mer än med åtgärder inom last- och personbilssektorerna. Tågets energikostnad är 30 -40 ggr lägre och ger inga hälsofarlig utsläpp eller partikelutsläpp från vägbana och gummihjul. En tågbana på pelare byggs på kort tid, på 3 år mellan Stockholm och Luleå, och bidrar till att Sverige i tid kan uppfylla miljökraven från EU och FN.

 

Hur kan detta gå till?

 

En snabbt och kostnadseffektivt sätt är att bygga spårbanan av stål och på pelare. Detta ger utrymme för betydligt högre hastigheter. Möjligheter finns också att samordna med de befintliga järnvägsspåren på banvall, och kan därmed bli rikstäckande. Det skulle gynna den industriella sektorn i Sverige och skapa stora konkurransfördelar. Lastbilar förblir nödvändiga för distribution i närområden.

 

Dagens godstransporter på järnväg

Dagens banvall tillåter inte höga hastigheter pga sin konstruktion och på eftersatt underhåll.

 

Godståg på pelare möter inga störande hinder som djur eller korsande trafik. Tåget kan köras med hög hastighet. Elledningar möjliggör användning av tåg och utrustning som redan finns.

 

Banan kan förses med vår InfraMag-teknik för att tillåta högre hastigheter och mindre energiåtgång.

.

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden