GODSTIDER Stockholm - Åbo - Helsingfors med Botniaexpressen


Befolkningsunderlaget för de orter som berörs är ca 4 533 000 perosner. Till detta kan det komma en hel del resenärer som väljer tåget istället för flyget till exempel Arlanda, Sundsvall, Umeå, Luleå, Haparanda.

 

En snabb höghastighetsbana som går runt bottenviken och binder ihop Sverige och Finland. Den skulle bilda stommen i ett framtida höghastighetsnät för gods som täcker in kustlandskapen i Sverige och Finland. Vi har skisserat på ett möjligt upplägg och du finner den skissen ovan och en tabell över restider nedan.

Sammanställning restider

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

13 tim 2 min
19 stopp


10 tim 47 min
19 stopp

9 tim 19 min
19 stopp


Det betyder att åker godset 07:00 från Stockholm så är jag i Helsingfors redan 16:19 med den snabbaste förbindelsen. Betyder också att tåget hinner vända i Helsingfors under samma dag. Tågets enkel resa är 9 timmar och 19 minuter. Avgår tåget från Helsingfors 17:00 så är tåget tillbaka i Stockholm 01:19 på natten. Dessutrom stannar tåget för att både hämta och lämna passagerare på många ställen under resan. Det blir en mycket hög service nivå på trafiken efter linjen. Den kommer att attrahera många resenärer och gods och det kommer att få tillföljd att inrikesflyget kan helt läggas ned för flera destinationer.

 

Det finns också förslag på en snabblinje mellan STOCKHOLM - HELSINGFORS och den hittar du här. här!

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden