Godstransporter Sundsvall - Trondheim

 

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Upp till 450 km/h gällar InfraMag tåg

 

Sammanställning Sundsvall - Trondheim

Trafikverket
Blandat km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

6 timmar + väntetider

3 tim 34 min
6 stopp

2 tim 56 min
6 stopp

2 tim 35 min
6 stopp

 

 

 

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden