Vi bygger framtidens järnväg på pelare var som helst


Att flytta upp hela järnvägsstrukturen en nivå upp skapar stora fördelar. Inga problem med kollisioner med fordon eller djur. Vi tar minimal anspråk på markyta och marken under vår pelarupphöjda järnväg kan fullt utnyttjas för vidare bruk. Järnvägen kan gå tvärs igenom landsbyggd, tvärs igenom samhällen och städer. Järnvägen kan finnas där människorna finns. Transporter till centrum och från centrum. Med vår InfraMag teknik kommer tågen att inte bara gå mycket energisnålt utan dessutom mycket tysta .

Tågbana på pelarpar på landsbygden


På landsbygden byggs varje spår på sin egen pelare

Ett nästan opåverkat landskap för markägaren efter att brobanan är färdigbyggd

Djur och människor kan fortsätta livet som vanligt

 

På vintern faller snön ned mellan brobalkarna ned till marken

 

Av bilden framgår att ingreppet i naturen och landskapet är litet och även i den natursköna fjällvärden passar brobanorna in.

 

Tågbana på enkelpelare i stad och i samhällen


De två spåren vilar på en gemensam tvärbalk som i sin tur vilar på en kraftig pelare. Lämpligt i stadsbebyggelse där tågen har låg hastighet.

Tågbanan har liten åverkan i stadsbebyggelsen och minimal påverkan på folkliv och trafik

 

 


Stationen på skissen ovan så finns två genomgående spår. Buller-och vindskydd utmed spåren tillåter tåg att passera stationen i 3 - 400 km/h. Luftljudet dominerar, men med en bra utformning av nosen och att luften kan pressas ner mellan brobanorna blir ljudnivån acceptabel.

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden