Vi bygger en skogsterminal

För första gången går det att fundera på hur materilet tas ut från skogen och finns det möjligheter att göra det med järnväg. Eftersom vår byggnation av den nya järnvägen är uppbyggd på stadardiserade enheter kan en järnvägssträckning i skogen byggas upp. Den kan då den har fullgjort sitt uppdrag monteras ned och monteras upp på annat ställe.

 

Det går även att få information hur man bygger upp en järnvägssträckning med hjälp av sidan "vi bygger en järnväg". Det som där beskrivs är hur ett dubbelspår byggs up. Då det gäller att köra ut skogsmaterial kommer det i de flesta fall att räcka med ett enkel spår. Nedanj framgår modelrna för ett enkel spår.

Man kan också överväga om man skall bygga in ett sidospår för omlastningar av skogsmaterialet eller om man helt enkelt skall stanna efter linjen och lasta de själgående vagnarna direkt på huvudspåret.

 

Det går nu att bygga ut tågbanan direkt i skogen och utnyttja järnvägen för transport av modulerna för byggnationen. En av fördelarna med järnvägen är att skogsmaterialet kan tas ut under hela året och man är inte beroende av att marken skall tålas att köras på som är fallet med timmerbilar.

 

Det skulle gå att bygga skogsjärnvägen så att allt material för byggnad av järnvägen fraktas fram med järnvägen och byggs fråmåt hela tiden. På så sätt förstör man minimalt av skogen och inga timmervägar erfordras och man bygger ut i den mån efterfrågan finns.


 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden