Nu finns möjligheter till eget industrispår

Med vårt modulariserade sätt att bygga nya järnvägar finns det möjligheter att på ett enkelt och effektivt sätt se till att industrier som inte tidigare hade möjligheter till järnvägsanknytning erhålla ett eget spår.

Eftersom hela järnvägen ligger på pelare så kan man komma fram där det tidigare var omöjligt på grund av bebyggelse eller att det geografiskt var svårt att bygga ett spår på marken. Men det öppnar nya möjligheter.

Industrin kan nu välja att ta emot och sända produkter en nivå upp för att förenkla transporterna. De kan också välja att låta sitt industrispår komma direkt in i fabriken / tillverkningen. Spåren är monterbara och kan flyttas / monteras ned och monteras upp på annat ställe. Spåren inkräktar inte mycket på den omliggande marken och den kan fritt användas till andra ändamål. Väljer man att låta spåren komma in i produktionen så erhålles en väder och vindoberoende lastning- och lossningsprocess som säkerställer kvalitet i sina leveranser.

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden