Brobanan på pelare eller samhället avskuret av en banvallAvsevärt förenklad samhällsplaneringMed räls på pelare blir markinköpen billigare, eftersom mindre mark krävs och verksamheter i städer samt jord- och skogsbruk kan fortgå obehindratBefintliga stationer i städer kan ligga kvar och lätt att finna plats för omlastningscentraler utmed bananSnabbare tillståndsgivningLåg bullernivå från tåg: med inbyggt bullerskydd i brobanan, stålbroar fyllda med en massa, och rälsen fästade i ljuddämpande materialSkillnader i åverkan på odlingslandskap och samhällen belyses i bildparen ovan och nedan med det breda spårområdet. Tåg på pelare har alla fördelar 

 

Samhället helt avskuret och uppdelad i två delar.

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden