RESTIDER med nya höghastighetsbanan Inlandsbanan Gällivare - Kristinehamn


Befolkning 84 300 personer utefter linjen.


Sammanställning Gallivare - Kristinehamn

Trafikverket
Blandat km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

Inget att jämföra med

4 tim 14 min
5 stopp

3 tim 20 min
5 stopp


Inlandsbanan finns där och bedriver en tillvaro som turistlinje med ålderstigen utrustning och dåligt publikunderlag för att kunna motivera dess existens. Kanske skulle en kombination av gods utefter linjen kunna ge nytt liv åt inlandsbanan. De orter som finns med är bara ett förslag och kan enkelt ersättas med annan ort.

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden