Byggtid, kostnad och ekonomi


Syftet med att införa höghastighetståg är att korta restider och snabba upp godstransporter. Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

Kostnaderna för att anlägga en tågbana omfattar allt från att köpa in mark och utföra markarbete till att tillverka och montera moduler. Genom att stål modulerna tillverkas industriellt och monteras på plats, minimeras kostnaden för tillverkningen. Likaså undviker vi vägfrakter av stora mängder ballast jämfört med ett banvallsbygge. Markarbetet för ett fundament till en pelare är väsentligt mindre än att anlägga en stabil banvall – och det är enklare att justera pelare vid framtida sättningar i marken.

Snabba persontransporter mellan orter kräver att stationerna ligger centralt i städerna. Annars måste resenären byta färdmedel minst en gång till vid start och mål, vilket förlänger restiden väsentligt. Det går att behålla nuvarande stationer, om man låter de nya spåren vila på pelare, vilket innebär stora besparingar.

De faktiska kostnaderna för alternativa sätt att bygga höghastighetsjärnväg kräver detaljkunskap om bl. a. banans dragning och markens beskaffenhet. Trafikverket har i uppdrag att göra kostnadsjämförelser. Nedan redovisar vi översiktliga kostnader per kilometer tågbana från olika konsultrapporter.

Spår på stålbrobanor


AMCCT AB
Axeltryck 18 ton
Kostnad per km = 155 miljoner kr

Investering 115 miljarder kr
Byggtid 5 år

--------------------------------------

Tilläggskostnad InfraMag

Kostnad per km = 60 miljoner

Kostnad per km 215 miljoner kr

Investering 156 miljarder

Byggtid 5 år (Sker samtidigt)

 

Spår på betongbrobanor

Corshammar/Skanska
Axeltryck 14 - 22,5 ton
Kostnad per km = 284 miljoner kr

Investering 205 miljarder kr
Byggtid 12 år

 

Spår på marken

Trafikverket

Axeltryck 22,5 ton
Kostnad per km = 320 - 420 miljoner kr
Investering 230 - 305 miljarder kr
Byggtid 25 år

------------------------------------------------

Trafikverket Budget
Kostnad per km = 283 miljoner kr

Investering 204 miljarder kr
Byggtid 25 år


En stålbro väger en tiondel av en betongbro, och ställer därför mycket mindre krav på transporter och lyft.

Spår på stålbrobanor

AMCCT AB

Axeltryck 18 ton
Längd 30 meter kr

Vikt 160 - 300 ton, tyngsta delkomponent 33 ton


Kan hanteras av de redskap och maskiner som idag finns på marknaden.

Spår på betongbrobanor

Corshammar/SKANSKA
Axeltryck 14 - 22,5 ton
Längd 40 meter

 

Vikt 925 ton


Kräver specialmaskiner och logistik för att kunna transportertas och hanteras.

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden