InfraMag: ett nytt koncept för höghastighetståg

Vi presenterar här vår patentsökta innovativa teknik att med hjälp av magneter lyfta höghastighetstågen och driva fram tågen med minimal energiåtgång.

 

Tåget består av tre moduler: en höj- och sänkbar boggi, en magnetförsedd plattform för laster (IM plattformen), samt valfri påbyggnad för person- eller godstransport. Tågbanan är försedd med magnetremsor. Det finns inget lok utan varje IM plattform har egen framdrift.

 

Magnetförsedd tågbana

Permanenta 5 mm tjocka magneter med lika riktad magnetkraft är utplacerade utmed hela tågbanan som bilden visar.

En magnet med måtten 4x4x0,5 cm kan ha så vitt skilda bärkrafter som 2 - 50 kg/magnet. En sammansatt 8 - 24 cm bred och 12 m lång enhet, placerad på var sida av vagnen/tåget kan bära mellan 12 - 480 ton.

Magneter är mycket känsliga för avstånd. Den precision som krävs för magnettågbanan medger inte att den byggs i annat material än i stål som är lätt att justera vid sättningar i marken.

 

Hjärnan i systemet - IM plattformen

IM plattformen är hjärnan som styr hela systemet automatiskt. Plattformen är utformad så att dess övre elektriskt reglerbara magnet befinner sig mellan tågbanans permanenta magneter. Dessa och magneterna på IM plattformen håller tåget ständigt svävande med hjälp av den elektriskt kontrollerbara magneten.

 

Ett elektroniskt system övervakar automatiskt att alla komponenter fungerar optimalt tillsammans. Det behövs ingen fjädring, eftersom IM plattformen vilar friktionsfritt med hjälp av magnetfältet som skapats. Plattformens och tågbanans utformning gör att tåget inte kan spåra ur.

IM plattformen kan förses med olika påbyggnader för person- och godstransport. Ett tåg består av ett fixt antal enheter.Boggin har dubbla funktioner

Boggin är förankrad under plattformen och kan svänga x antal grader åt vardera hållet för att anpassa sig till kurvor och vid byte av spår. Ett intelligent elektroniskt system övervakar och styr boggins rörelse.

Boggin är höj- och sänkbar för att kunna reglera hjulens belastning mot rälsen efter behov. Det vridbara hjulparet vilar tillräckligt på spåret för att driver fram tåget och hjulens styrfläns håller tåget på plats i sidled. Rullmotståndet är litet och energin som åtgår för att förflytta tåget är avsevärt mindre än för konventionella tåg.

Det är enkelt att byta ut hela boggin och det tar inte mer än 15 minuter.Framdrivning av IM modulerna

Två hjulpar under varje plattform sköter framdrivningen. Varje plattform är utrustad med framdrivning, så det finns inget lok som drar tåget.

Eftersom alla IM plattformar bärs upp av magnetkrafter, så krävs endast lite kraft för att förflytta tåget, främst att övervinna luftmotstånd och att ta sig uppför sluttningar. Elmotorer tillför kraften till hjulen och vid behov med batteri backup. Vid inbromsning tas energin tillvara och förs tillbaka till batterierna. Det går också att tillföra elektrisk energi genom exempelvis induktiv överföring under drift eller uppehåll vid olika stationer

Eftersom belastningen på hjulen är liten kan man överväga annat material i hjulen som ger en tystare gång. Tågets nos är aerodynamiskt utformat för att minska luftmotståndet. 

Ett problem som uppstår med höghastighetståg på betongbana, är den luftkudde som bildas framför och under tågen. I vår stålkonstruktion är det öppet mellan och under rälsen så att luften kan fly ned i det fria utrymmet.

Permanenta magneter har mycket lång livsländ och de har förlorat endast 10% av sin effekt efter 100 års användning. Magneten påverkas inte av regn, fukt, snö, smuts eller liknande och underhållet av magnetytorna är mycket litet. De är endast känsliga för mekanisk skada och naturligtvis för höga magnetfält utifrån. Magnetiskt material kan också oavsiktligt fastna.


 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden