RESTIDER Sveriges InfraMag höghastighetsbana


Snabba persontransporter mellan orter kräver att stationerna ligger centralt i städerna. Annars måste resenären byta färdmedel ytterligare minst en gång till vid start och mål, vilket förlänger restiden väsentligt. Det går att behålla nuvarande stationer, även då de nya spåren vilar på pelare.

Lika viktigt för att förkorta restiden är att tågen inte behöver vänta på godståg på spåren. Idealet är att ha skilda spår för person- och godståg. Se närmare på "skilda spår för gods och persontransporter".

Tiden det tar med tåg från en ort till en annan beror inte enbart på dess hastighet. Trafikverket gör regelbundna undersökningar hur stora förseningar som drabbar resenärer och gods. Här uppräder allt från elavbrott, signalfel, stulna ledningar, bromsfel, kollisioner med djur eller annan trafik, till snöhinder, blöta löv och köbildning på spåret.

Hur lång restid tar tågresan mellan olika orter?

Sverigeförhandlingen har angivit restider för de planerade sträckorna, och AMCCT anger den uppskattade tidsåtgång. Tiderna för AMCCT-tågen är beräknade så att start och bromssträcka är inräknade liksom ett stopp på 2 minuter per station.
Restiderna i tabellerna avser samma stationer som planerats av Trafikverket / Sverigeförhandlingen.


Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Upp till 450 km/h gällar InfraMag tåg.
De olika delsträckorna Stockholm - Malmö och Stockholm - Göteborg framgår i tabellen nedan.

Sammanställning Stockholm - Malmö

Sverigeförhandlingen
320 km/h

AMCCT
420 km/h

2 tim 50 min
4 stopp

2 tim 28 min
10 stopp

 

Direkt tåg Stockholm - Malmö

Sverigeförhandlingen
320 km/h

AMCCT
450 km/h

2 tim 25 min

1 tim 58 min

 

Sammanställning Stockholm - Göteborg

Sverigeförhandlingen
320 km/h

AMCCT
450 km/h

2 tim 25 min
4 stopp

2 tim 10 min
10 stopp

Direkttåg Stockholm - Göteborg

Sverigeförhandlingen
320 km/h

AMCCT
450 km/h

2 tim 25 min

1 tim 58 min

 

Sammanställning Stockholm - Jönköping

Sverigeförhandlingen
320 km/h

AMCCT
420 km/h

Stockholm - Linköping
1 tim 7 min
1 stopp

1 tim 31min
7 stopp

 

Sammanställning Jönköping - Malmö

Sverigeförhandlingen
320 km/h

AMCCT
450 km/h

1 tim 15 min
3 stopp

57 min
3 stopp

 

Sammanställning Jönköping - Göteborg

Sverigeförhandlingen
320 km/h

AMCCT
450 km/h

Linköping - Göteborg
1 tim 18 min
3 stopp

30 min
3 stopp

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden