Vi vill bygga tåg som är snabba, lätta,bekväma, drar mycket lite energi, helt miljövänliga och som har framtiden för sig


Vi har möjligheter att utveckla vår InfraMag teknik för att komma med nästa generations snabbtåg. Hypermoderna och lätta och genom vår inframag teknik så kan dom drivas fram med mycket begräsat energi. Det är en kombination av vanlig spårdrift och maglevtekniken. Den kommer att vara mycket eneregieffektiv och tågen är fullständigt säkra och kan inte spåra ur. Säkerheten för passagerarna och lätt gods är fullständig.

 

Fördelen mes InfraMag tekniken är att det går att köra tåget på det vanliga spåret och man kan utnyttja spårdelarna exempelvis vid stationer och tåget kan komma in vid en vanlig station. Kan sedan fortsätta på en speciell bana som är utrustad med InfraMag kraven för att köra i det närmaste friktionsfritt. Det gör att farter på 450 km/h är fullt möjliga och även hastigheter som ligger avsevärt högre.

 

Bilder ovan är av riktiga Maglev utförande.

Bilden ovan visar ett maglevtåg i drift. Utformningen av InfraMag tågen kommer att ha liknande utformning. Det kommer dock att skilja sig i fronten där InfrMag tågen kommer att ha en möjlighet att låta den luftkudde som bildas framför tåget kommer att kunna avledas ned och under tåget då det finns ett öppet utrymme mellan spåren. Det är bekant att denna luftkudde som bildas framför tågen skapar problem. De är i vårt system nästan helt eliminerade.

 

 

InfraMag teniken möjliggör att man kan bygga lätta och moderna tåg. Det skall vara en angenäm upplevelse att åka moderna tåg och de kommer att kunna gå mycket snabbt. Tågen kan heller inte spåra ur och det gör tågen otroligt säkra.

 

 
Skissen ovan visar ett tvärsnitt genom brobalkarna och tåget. Det framgår tydligt att tåget ligger inom ett inneslutet område i alla tre riktningarna och att tåget kommer att vila på en magnetbädd som håller tåget i luften. Framdrivningen av tåget kommer att bli mycket lite energikrävande. Mer information kan du se på sidan "översikt inframag".

 

Lättgods trafiken

Lättgodstrafiken kommer att ge ett rejält tillskott till ekonomin för att motivera utbyggnaden av höghastighetståget. Tågen kommer att vara så utformade att de lättare containrarna kliver av tåget lika snabbt som passagerarna gör det och det sköts av ett automatiskt system. Det gör att den allt växande e-handelsmarknaden får ett transportsystem som anpassats till dagens krav.

 

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden