Vi bygger framtidens järnväg på pelare var som helst


En tågbana på pelare ger stora fördelar. Risken för olyckor mellan tåg och djur, människor och andra fordon är minimal. Alla aktiviter kan fortgå under spåren (se bilder nedan) i samhällen såväl som på landsbygden och i skogen. Stationer i städernas centrum gör det enkelt för resenärer att stiga på eller av tåget.

Tågbana på pelarpar på landsbygden


På landsbygden byggs varje spår på sin egen pelare

Ett nästan opåverkat landskap för markägaren efter att brobanan är färdigbyggd

Djur och människor kan fortsätta livet som vanligt

 

På vintern faller snön ned mellan brobalkarna ned till marken

 

Av bilden framgår att ingreppet i naturen och landskapet är litet och även i den natursköna fjällvärden passar brobanorna in.

 

Tågbana på enkelpelare i stad och i samhällen


De två spåren vilar på en gemensam tvärbalk som i sin tur vilar på en kraftig pelare. Lämpligt i stadsbebyggelse där tågen har låg hastighet.

Tågbanan har liten åverkan i stadsbebyggelsen och minimal påverkan på folkliv och trafik

 

 


Stationen på skissen ovan så finns två genomgående spår. Buller-och vindskydd utmed spåren tillåter tåg att passera stationen i 3 - 400 km/h. Luftljudet dominerar, men med en bra utformning av nosen och att luften kan pressas ner mellan brobanorna blir ljudnivån acceptabel.

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden