TÅG FÖR FRAMTIDEN

AMCCT AB skapar framtidens moderna infrastruktur, med minimal energiåtgång och liten påverkan på vår miljö. Förblir modern även nästa sekel

Framtidens järnväg på stålbrobanor

Framtidens järnvägar rullar på stålbrobanor på pelare. Vi bygger dessa snabbt, enkelt, och billigare än alla våra konkurrenter. Det sker med industriellt tillverkade stålmoduler som sätts ihop på plats. En kort byggtid innebär stora samhällsekonomiska vinster. Människor, trafik och djur kan röra sig fritt under brospannen utan olycksrisk..

Vi kan bygga en stålbrobana för persontransporter med ett axeltryck på 18 ton, och även för gods, då med ett axeltryck på 35 ton. Banorna kan förberedas för magnetburrna höghastighetståg s.k. InfraMag.

Vi kan montera upp brobanorna, och även montera ned och flytta dessa till annat ställe. Stålmodulerna kan smältas ned för att tillverka andra stålprodukter. Vi gräver inte sönder landskapet utan kan återställa det i sitt forna skick.

Jag vill veta mera om stålbrobanor

 

InfraMag magnetburna tåg

Vi har utvecklat en helt ny teknik att förflytta tåg i det närmaste friktionsfritt på en stålbrobana. Magnetiska fält bär upp fordonen på spåret. Magnetburna enheter kan installeras från början eller när tiden anses mogen.

Den extremt låga energiåtgången kombinerat med litet slitage och låga underhållskostnader talar för att att bygga in magneterna från början.

Persontransporter sker i hastigheter kring 400 - 600 km/h och godstransporter mellan 200 - 350 km/h.

En stor fördel är att vanliga tåg kan färdas på magnetförsedda räls, och magnetförsedda tåg kan färdas på konventionella spår. Detta sparar resurser och möjliggör en successiv övergång.

Jag vill veta mera om InfraMag

 

Godshantering

Dagens godshantering behöver utvecklas rejält trots att man använder containrar. Hanteringen är dyr, och vi har utvecklat en omlastare (Myran) som drivs av batteri och kan köra under befintliga el ledningar. Myran överför containrar horisontellt mellan tåg och lastbil till en bråkdel av dagens kostnad.

Linjetrafik med tätt liggande terminaler istället för ändpunktstransporter. Tåget kommer in till terminalen där den automatiska omlastningen med Myran sker snabbt, och tåget är ute på spåret igen.

Vi har också utvecklat stödben för uppställning av containrar vid terminalen så att lastbilen inte behöver invänta urlastning av godset.

Jag vill veta mera om godshantering