Infrastrukturens moduler

 

Framtidens tågbanor byggs snabbt med moduler


Att bygga upp en tågbana baserad på vårt modul system går snabbt. Komponenterna är industriellt tillverkade vilket ger både låga kostnader och precision i tillverkningen. Med ett fåtal standardiserade komponenter kan vilken sträckning som helst snabbt vara på plats.
 
Om förutsättningarna förändras kan tågbanan monteras ned och monteras upp på annan plats. Dessutom går allt material att återanvända.
 
Ny infrastruktur kan nu göras till gynnsamma priser. Konstruktionen gör ingen större åverkan på natur eller djurliv där tågbanan dras fram. Vissa områden som är känsliga för att anlägga banvallar kan bli aktuella för en tågbana på pelare.