Innfrastruktur

 

Innfrastruktur

Spårkonstruktion på pelare för snabb- och höghastighetståg

 

Innovationen omfattar själva spåranläggningen och medger att den kan byggas snabbt och enkelt genom ett industriellt upplägg. Det består av moduler.


Höghastighetståg kan konkurrera med flygresor inom landet både tidsmässigt och i bekvämlighet. Längre persontransporter med bil kan också minska med ett snabbt, bekvämt och prisvärt tågresande. Idag har företag minimerat sin lagerhållning, och blivit beroende av snabba leveranser. Snabb- och höghastighetståg med effektiva omlastningsdepåer kan konkurrera med lastbilen. Den växande e-handeln med försändelser av mindre paket förändrar det nuvarande godsflödet och denna omställning underlättas också av snabb- och höghastighetståg.