omlastning av enhetslaster

Intermodal logistik

 
Omlastning av enhetslaster mellan tåg och lastbil
 
Patent avser ny teknik för att effektivisera omlastning av enhetslaster mellan transportslagen tåg och lastbil. Målet är att ha täta omlastningsstationer utmed stambanorna som inte stör övrig tågtrafik. På så vis kan långa lastbilstransporter från glesa omlastningsstationer undvikas och därmed minskas koldioxidutsläppen kraftigt. Systemet ger också snabbare leveranser av gods till kund.

En pilotterminal med alla komponenter är kostnadsberäknad till 120 miljoner kronor. Tidsramen för projektet beräknas till 13 månader. Utvärderingen sker i nära samarbete med KTH. För närvarande söker AMCCT en samarbetspartner för detta projekt.

 

Om du klickar på bilden så kommer en animering av vår överföringsteknik.

 

Om du klickar på bilden så kommer an animering av vår distributionsteknik.
 
Här finns en samlad skrift i pdf format som du kan tanka ned.