intermodal hantering i hamnar

Effektiv godshantering i hamnar


Genomströmningen av gods i hamnarna måste öka om Sverige ska klara kommande ökning av handeln med andra länder. AMCCT har utvecklat en layout för hamnar som medger en effektiv hantering av gods i dessa. Med hjälp av höglager kan hanteringen av containrar rationaliseras avsevärt och vårt patent på automatisering av flertalet operationer minimerar personalstyrkan.

Vi befinner oss ett tidigt skede av diskussioner med intressenter och vi har fått positivt gensvar på vår innovation.

 

 

 

Hأ¤r finns ett kort pdf dokument som du kan tanka ned.