Infra-

strukturens

moduler

VÄLKOMMEN TILL AMCCT AB

 

Vi revolutionerar nästa generation järnvägar


Järnvägar byggs idag på samma sätt som man gjorde i början av förra seklet. Det är dags för ett modernt industriellt byggande där järnvägen ska vara modern även år 2050 och lätt kunna anpassas in på 2100-talet.

Vi fokuserar på att bygga en spårbunden trafik för resenärer och gods som omfattar hela Sverige:

 

  • avsevärt förenklad samhällsplanering (Veta mer)
  • låga kostnader för investering, drift och underhåll (Veta mer)
  • kort byggtid, mindre än 5 år (Veta mer)
  • miljösmarta lösningar med liten åverkan på omgivningen, låga utsläpp och låg energiförbrukning (Veta mer)
  • effektiva samordnade lösningar mellan gammal och ny teknik (Veta mer)
  • återvinning av allt material (Veta mer)

     

Målet är hållbara tågtransporter som kan ersätta långa bil- och lastbilstransporter samt inrikes flyg.
 
Vårt förslag avser en utbyggnad av järnvägen i hela Sverige där även Norrland och anslutning till Norge och Finland finns med (se gröna linjer på högra kartan). Kostnaden för detta är beräknad till 65 - 75% av kostnaden för huvudalternativet som bara omfattar de tre storstadsregionerna. Vi bygger ut för hela landet och detta på mindre än 5 år - i stället för 25 - 30 år.

 

 
Våra tåg går på pelare för att vinna ett antal fördelar: