Kort byggtid

  • kort byggtid, mindre än 5 år

     

- Bygge med moduler tillåter att arbetet kan starta samtidigt på ett stort antal platser och endast betongfundamenten till pelarna gjuts på plats

 

- Lätta brobalkar (15 ton) och pelare är enkla att transportera till byggplatsen

 

- Flera tillverkare kan engageras för produktion av moduler

 

- Beprövad teknik och material

 

 

Tillbaka till startsidan datorn
Tillbaka till startsidan mobilen