Byggtid, kostnad och ekonomi

Byggtid, kostnad och ekonomi

 

Syftet med att införa höghastighetståg är att korta restider och snabba upp godstransporter. Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

 

Det är krävande att att jämföra kostnader för alternativa sätt att bygga höghastighetsjärnväg, och Trafikverket har i uppdrag att göra detta. Nedan anger vi översiktliga kostnader per kilometer bana från olika konsultrapporter.

 


Spår på marken alt. 1

Konsultrapport
Kostnad per km = 420 miljoner kr

Investering 305 miljarder kr


Byggtid 25 år

Spår på marken alt. 2

Trafikverket
Kostnad per km = 320 miljoner kr

Investering 230 miljarder kr


Byggtid 25 år

Spår på betongbrobanor

Corshammar
Kostnad per km = 284 miljoner kr

Investering 205 miljarder kr


Byggtid 12 år

Spår på stålbrobanor

AMCCT AB
Kostnad per km = 155 miljoner kr

Investering 115 miljarder kr


Byggtid 5 år

Trafikverkets budget

Trafikverket Budget
Kostnad per km = 283 miljoner kr

Investering 204 miljarder kr


Byggtid 25 år

 

 

Det kan vara av intresse att jämföra de sektioner som kommer att ligga på pelare ur rent vikthänseende. Det kommer att påverka fundamenten men även hur dom skall kunna hanteras för att kunna monteras på plats.

 

En jämförelse mellan brobanor av stål och av betong visar att betongbron väger ca. tio gånger mer än stålbron. Båda konstruktionerna kommer att industriellt produceras i fabriker. Men har vitt skilda krav på transport och logistikhantering.

Spår på betongbrobanor

Corshammar
Längd 30 meter

Vikt 900 ton


Kräver specialmaskiner och logistik för att kunna transportertas och hanteras.

Spår på stålbrobanor

AMCCT AB
Längd 30 meter kr

Vikt 75 - 110 ton, tyngsta delkomponent 27 ton


Kan hanteras av de redskap och maskiner som idag finns på marknaden.

 


Tillbaka