Låga kostnader

  • låga kostnader för investering, drift och underhåll

 

Investering

 
- Alla komponenter är standardiserade och fabrikstillverkade och monteras på plats
 
- Pelare och brobalkar är helt i stål. En brobalk på 30 meter väger endast 15 ton och kan lyftas på plats med en mindre kran och transporten av balkar kräver inte mer än vanlig timmervägsstandard

 

- mycket låga kostnader för markinlösen

 

 

Drift

 
- Ingen snöröjning eftersom snön faller mellan spåren ner på marken
 
- Osannolik risk för urspårning där lok eller vagnar hamnar på marken
 
- Osannolik risk för driftstopp pga kollision med andra fordon, djur eller människor
 
- Liten risk för kopparstöld och annan åverkan på tågbanan

 

 

Underhåll

 
- En räls har lång livslängd då alla 4 sidor kan användas som kontaktyta mot tåghjulen genom att rälsen kan lyftas upp och vändas med den nya sidan som kontaktyta
 
- Vid marksättning kan pelarens höjd lätt ljusteras

 

- lätt att byta ur skadade delar
 
- Målningen håller i ca 40 år och brobalkarna kan målas om utan hinder för tågtrafiken
 
- Magneter för InfraMag behåller 90 % av sin kapacitet efter 100 år

 

 

Tillbaka till startsidan datorn
Tillbaka till startsidan mobilen