Produkter inom logistik som bör avvecklas eller minimalt utnyttjas!

 

Lastbilen.

 

 

Bakgrunden till ställningstagande bygger på helt tekniska och ekonomiska faktorer och har ingen ställningstagande kring andra faktorer. Att det kan se ut som ovan på vägarna är ju starkt negativt men vägs inte in i detta ställningstagande.

 

Den faktor som avgör negativt för lastbilarna är;

den "energiåtgång" det kostar att flytta lastenheten 1 på väg i jämförelse med exempelvis järnväg.

 

Lastbil med dieselmotor.

För att förflytta lasteneheten 1 åtgår det 75 energienheter på väg.

För att förflytta lasteneheten 1 åtgår det 1,5 energienheter på järnväg.

 

Det är alltså markant mera energieffektivt att låta godset förflyttas med järnväg istället för med lastbil.

 

Lastbil med elmotorer.

För att förflytta lasteneheten 1 åtgår det 35 - 50 energienheter på väg. Det finns inga säkra uppgifter på de olika elmotorer som kommer att utnyttjas, ej heller på transmissionera men man kommer aldrig under värdet 35.

 

Här ser man att även om man utrustar lastbilarna med elmotorer så kommer det att vara avsevärt dyrare att förflytta gods på väg.

 

Lastbilar och vägslitage.

Ser man till ekonomin så betalar inte alls lastbilarna för sina kostnader. Det finns, nationella och inyternationella utredningar, som hänvisar till att ett lastbilsekipage svara för ca 10 000 ggr mera vägslitage i förhållande till en personbil. Tar man exempelvis 3000 i skatt för en personbil och multiplicerar med 10 000 så skulle en motsvarande skatt för lastbilen vara 30 miljoner. Lastbilen betalar endast ca 3% i skatt.

 

 

Vägledning och rekommendationer.

Ser man till långväga transporter skall det helt klart ske med spårbunden trafik dvs. järnväg. I de intermodala transportern så sker distributionen, i regel i varje ände av transporterna med lastbilar. Distributionsbilen skall då givetvis vara utrustade med eldrift eller vätgasdrift, för att hålla nere den totala energiförbrukningen. Distributionssträckan skall också göras så kort som möjligt.

 

Lastbilarna skall därför kraftigt minskas i trafiken och en överflyttning till järnväg och sjöfart bör ske omgående, om man vill göra verklighet med att spara energi. Men även i avseende på andra negativa utsläpp som lastbilarna åstakommer när de förflyttas på våra vägar. Sedan kan stora besparingar på vägunderhållet räknas in då vägslitaget kraftigt minskar.

 

Bakgrund till sifferunderlaget hittar du här: