Mål med AMCCT AB!

 

Att skapa optimala lösningar inom transport och logistik och att det kan ske på ett tekniskt och ekonomiskt optimalt sätt. Dessutom skall de svara mot högt satta miljökrav och även till lägsta möjliga energiförbrukning.

 

Vi har tagit fram en enkel film som presenterar lösningar inom logistikområdet som berör intermodala transporter. Ta dig tid att se igenom den korta filmen så förstår du mer vad vi menar också då vi påstår att det behövs ett paradigm shifte för att förverkliga målen.

 

Du hittar länken till filmen genom att klicka på nedanstående bild.

 

Vi har beslutat att dela upp verksamheten för det stora intermodala projekt som vi kommer att utveckla. Detta ger IDEDU AB mer frihet att fokusera på teknisk utveckling. Marknadsaktiviteter och kundkontakter kommer att ske inom AMCCT AB. IDEDU AB är ett helägt dotterbolag till AMCCT AB. Ur ekonomisk synvinkel är det också bättre att dela upp verksamheten.

 

Vi måste arbeta i en mycket kreativ miljö som är "högt i taket" inom grupperna och företaget. Här kan du komma med nya förslag och möjligheter. Det finns verkligen inga begränsningar, bara din egen fantasi! Vi vill definitivt inte begränsa det, vi vill uppmuntra det. Det ger AMCCT AB mer frihet att delta i framtida lösningar utan att avbryta det mycket viktiga arbetet, ta prototyper, testa produkter, utvärdera och anpassa sig till produktionen.

 

Men detta bör inte hindra oss från att fokusera på våra gemensamma mål och de produkter vi arbetar med. Tror du att våra mål sammanfaller med dina egna? Kontakta oss om du är intresserad och du hittar våra kontaktvägar under fliken "Kontakt".