Mål med AMCCT AB!

 

Att skapa optimala lösningar inom transport och logistik och att det kan ske på ett tekniskt och ekonomiskt optimalt sätt. Dessutom skall de svara mot högt satta miljökrav och även till lägsta möjliga energiförbrukning.

 

Vi har tagit fram en enkel film som presenterar de problem, som det har varit och är fortfarande att utveckla lösningar inom logistikområdet som berör intermodala transporter i Sverige. Problem som går igen även på andra transportområden. Det erfordras radikala förändringsåtgärder på myndighetssidan. Ta dig tid att se igenom den korta filmen så förstår du mer vad vi menar, då vi påstår att det behövs ett paradigm shifte för att förverkliga målen.

 

Du hittar länken till filmen genom att klicka på nedanstående bild.

 

Beträffande de mål som vi har satt för utvecklingen av intermodala transporter och andra transportutvecklingar.

Vi har beslutat att dela upp verksamheten för det stora intermodala projekt som vi kommer att utveckla. Detta ger IDEDU AB, som har fått uppdraget, mer frihet att fokusera på teknisk utveckling. Marknadsaktiviteter och kundkontakter kommer att ske inom AMCCT AB. IDEDU AB är ett fristående företag men med ägarintressen från AMCCT AB. Ur ekonomisk synvinkel är det också bättre att dela upp verksamheten då det ger en bättre förutsättning att hålla kontroll på kostnaderna. Speciellt då det handlar om utvecklingsprojekt.

 

Vi måste arbeta i en mycket kreativ miljö där det är "högt i taket" inom grupperna och företaget. Här kan du komma med nya förslag och möjligheter. Det finns verkligen inga begränsningar, bara din egen fantasi! Vi vill definitivt inte begränsa utvecklingsmöjligheterna, vi vill istället uppmuntra till allt som för projekt och företaget framåt. Denna uppdelning ger AMCCT AB mer frihet att delta i diskussioner om framtida lösningar utan att avbryta det mycket viktiga arbetet, ta fram prototyper, testa produkter, utvärdera och anpassa sig till produktionen. IDEDU AB kommer fokus att vara att genomföra, att våra ideer kommer till verklighet. Målfokus idag inom IDEDU AB är "intermodala transporter".

 

Men detta bör inte hindra AMCCT AB från att se på nya lösningar inom området "transport och logistik". Separata nya lösningar på byggnationer kring den framtida infrastrukturen då det gäller järnvägar och då speciellt höghastighetstågen. Lösningarna är mycket billigare och det går att bygga ut järnvägsnätet mycket snabbare än vad som diskutteras idag. All den innovation har lagts i ett separat bolag FUMIS AB.

 

Samarbetet mellan AMCCT AB och IDEDU AB är mycket tätt. Vi fokuserar på våra gemensamma mål och de produkter vi arbetar med. Tror du att våra mål sammanfaller med dina egna? Kontakta oss om du är intresserad och du hittar våra kontaktvägar under fliken "Kontakt".