Miljösmart

 

  • miljösmarta lösningar har positiv inverkan på människor, djur och natur

 

 

- Terrängen utmed tågbanorna påverkas relativt lite och även vissa känsliga områden i städer och på landsbygd kan tas i anspråk
 
- Höjden på pelarna kan anpassas efter behov: i stadsmiljö kan en station vara i marknivå eller på pelare som S-bahn i Berlin och detsamma gäller för omlastningsstationer utmed stambanorna

 

- Eldrift på spår ger betydligt lägre utsläpp av gaser och partiklar än lastbil och flyg
 
- Både tåg och lastbilar förbrukar energi för att övervinna luft- och rullmotstånd, och ett tåg kan köra 50 km på samma energimängd som en diesel lastbil förbrukar för 1 km, och 25 km jämfört med en eldriven lastbil

 

- Spåren kan förberedas för nya friktionsfria fordon (InfraMag) med så liten energiförbrukning att tågen kan drivas med batteri

 

- Loket kan utformas med en nos som ett flygplan och luftkudden framför loket pressas ner mellan spåren
 
 
Tillbaka till startsidan datorn
Tillbaka till startsidan mobilen