info om InfraMag

Nya projekt

 

Infrastrukturen
Vi kommer att utveckla den modulicerade versionen av vår framtida infrastruktur på pelare. Vi kommer naturligtvis att utveckla den tillsammans med partners på marknaden varför vi just nu söker lämpliga partners.

 

InfraMag
Den patenterade innovationen omfattar själva framdrivningen av fordon på den nya spårbanan. InfraMag tekniken är helt ny som revolutionerar driften med hjul och räls. Framdrivningen har exceptionellt låg energiförbrukning och mycket låga underhållskostnader, samt ger möjligheter till betydande hastighetsökning för fordonen. På så vis ökas kapaciteten i järnvägsnätet. Kompletterande information läggs upp på denna sida den 25 augusti 2020.

 

Myran
Den horisontellt hanterande enheten för enhetslaster. Det är den frantida automatiska enheten som kommer att finnas på intermodala terminaler.