Om oss - vi inom företaget!

 

Vi är inget vanligt företag, utan starkt målinriktade på att verkligen föra utvecklingen framåt och vi gör det tillsammans med vårt intressebolag IDEDU AB. Marknaden och kundkontakter kommer att ligga hos oss medans förverkligande av system och produkter finns inom IDEDU AB. Man kan säga att riktlinjer dras upp inom AMCCT AB och IDEDU AB förverkligar dom. Inom AMCCT AB kommer det inte att vara många anställda utan den stora personalstyrkan kommer att finnas inom IDEDU AB för att kunna genomföra projektet som vi laggt på IDEDU AB.

 

De personer som kommer att finns hos oss, besitter en stor del av visionära egenskaper och har förmågan att tänka utanför ”boxen” som så många sitter fast inom. Dessutom skall dom besitta dokumenterade kunskaper inom design, teknikutveckling och projektledning.

 

Denna sida kommer att vara levande och kommer att kontinuerligt utvecklas.

 

Här finns en länk till IDEDU AB.