om oss

Om oss


AMCCT AB är ett utvecklingsbolag med patent som revolutionerar spårbundna landtransporter för människor och gods genom ökad samordning och smarta lösningar.

 

Vi har arbetat med många innovationer och patent som syftar till att förverkliga hållbara transportsystem. Vi drivs helt av att finna smarta lösningar för vår miljö och för att människor i så liten grad som möjligt ska påverkas negativt av de ingrepp som vårt samhälle gör i naturen. Och att vi inte ska fatta beslut som vi vet är till skada för vår planet och därmed för oss själva, på kort eller lång sikt.
 
Vår avsikt är att sälja systemlösningar till kunder som bedriver gods- och/eller persontrafik eller enbart sköter godshantering.

 

Vi står på fyra ben:

- utvecklar spårkonstruktionen för höghastighets- och snabbtåg

- utvecklar energisnål InfraMag-drift

- utvecklar pilotanläggningar för omlastning av gods mellan tåg och lastbil

- utvecklar effektiva system för godshantering i hamnar och vidaretransport

 

Kontaktpersoner inom företaget

Sten Lövgren

VD, Innovatör
Mobiltelefon: 0704 222 100
E-mejl: sten@amcct.se

Thomas Nyman

Konstruktion
Mobiltelefon: 072 210 64 67
E-mejl: thomas@amcct.se

Jan-Olof Drangert

Kommunikation
Mobiltelefon: 070 937 01 79
E-mejl: janne@amcct.se

 

 

Tillbaka