Ett paradigmskifte erfordras!

 

För att kunna flytta över mer gods på järnväg erfordras att enkla effektiva terminaler placeras med tätare mellanrum. Med korta tågstopp och horisontell hantering. Det gör att vi går från dagens ändpunktstrafik inom den intermodala trafiken till att vara linjetrafik. Mera gods kommer att kunna transporteras på järnväg. Kommer att ge stora effekter genom sänkta transportkostnader, snabbare transporter, helt miljövänliga och fria från koldioxid utsläpp.

 

Det är dags nu!

 

Det är dags att både bygga ut och modernisera järnvägen, inte minst för att vi skall kunna uppnå de uppsatta miljömålen. Vi kan det men då krävs att politikerna sätter ned foten. Vi kan nu nå miljömålen till 2025, och absolut till 2030, men detta kräver lite mod och styrning från de inblandade parterna.

 

Vi har gjort en kort film som belyser läget. Den här filmen grundar sig på version 2 av AMCCT systemet. Vi kan idag inte ge full publicitet åt version 3 som kommer att bli mer ekonomisk och mycket effektivare och göra det ännu lättare att nå miljömålen.

 

Klicka på bilden nedan så kommer du till filmen.