Pelarna i valfri höjd

 

Pelarkonstruktion med valfri höjd


Pelarkonstruktionen är gjord i stål. Endast fundamentet som pelaren står på är i betong. Fundamenten behövs bara på var trettionde meter vilket kraftigt sänker anläggnings- markarbetskostnaderna i jämförelse med en järnvägsbank, och förkortar byggtiden.

Det går att välja höjd på pelarna. I stadsmiljö kan stationen vara på marken eller ligga på pelare som i S-bahn i Berlin. Detsamma gäller för omlastningsstationer för gods utmed stambanorna.
 
Pelarna för dubbelspårbanorna finns i två standardutföranden:

 

 

 


- Var och en av de två tågbanorna vilar på en egen pelare, och pelarna är sammanfogade med ett stag. Fördelar med dubbla pelare är bättre stabilitet, och en enklare och billigare konstruktion.

 

- De två spårbanorna vilar på en gemensam tvärbalk som i sin tur vilar på en kraftig pelare.  Lämplig i stadsbebyggelse där tågen har låg hastighet.

 

Eftersom brobalkarna har en gemensam standard är det enkelt att gå från dubbelpelare till enkelpelare och omvänt.

 

Pelarna utsätts huvudsakligen av tryckkrafter som går direkt ned i pelaren och i betongfundamentet. Där tågbanan har kurvor utsätts de två enkla pelarna för mindre sidokrafter än en gemensam pelare. Den gemensamma pelaren får även ta högre böjmoment. Pelarparen ger ett lättare och stabilare pelarunderstöd till tågbanan och därmed längre livslängd. De är också skonsammare mot betongfundamentet i marken. Kostnaden för ett pelarpar är lägre än kostnaden för en kraftigare enkelpelare med tvärbalk.