Pelarna i valfri höjd

 

Pelarkonstruktionen med valfri höjd


Pelarkonstruktionen är gjord i stål. Endast fundamentet som pelaren står på är i betong. Fundamenten behövs bara på var trettionde meter vilket sänker anläggningskostnaden kraftigt i jämförelse med en järnvägsbank, och förkortar byggtiden.

Det går att välja vilken höjd som lämpar sig i det enskilda fallet. När tågbanan dras i stadsmiljö kan stationen vara på marken eller ligga på pelare som i S-bahn i Berlin. Detsamma gäller för omlastningsstationer utmed stambanorna.