Stationer och terminaler centralt placerade för av- och påstigande resenärer samt för av- och pålastning av paketgods

Höghastighetståget är sammansatt av vagnar för resenärer och vagnar för lättgods, och perrongen för resande och gods är sammanbyggda (se de två bilden nedan). Tåget kör in på ett sidospår (blått) parallellt med huvudspåret (grönt) vid stationen. Andra tåg kan därför passera stationen utan hinder. Huvudspåret har en vägg mot sidospåret för att skydda resenärerna mot de passerande tågen.

Avstigande tar rulltrappan ner till markplanet och vidare in i stationshuset. Vagnarna med paketgods/ containerar har stannat lite längre bort på perrongen och lastas av- och på - utan att störa resenärerna.

Höghastighetstågen går på pelare ända in på stationen. Då kan man rymma ett containerlager på var sin sida om spåren, och ligger i direkt anslutning till stationsbyggnaden. Därmed kan godset lätt flyttas över till lokaltågen på markplanet.

De små containrarna lastas automatiskt på eller av tåget horisontellt med hjälp av ”Myran” som automatiskt korrigerar in sig i rätt läge. Själva omlastningen kan genomföras på 2 - 3 minuter.

Huvudspåren är väl avskilda med väggar vid perrongerna och tillåter att andra tåg kan passera i full hastighet.

Det bästa är att låta höghastighetstågen gå på pelare ända in på terminalen. Då kan man dels rymma ett llager och låta de gamla spåren på markplan finnas kvar för lokaltrafikens tåg.

Tåget kommer in och stannar på exakt samma ställe varje gång och sidan på tåget öppnar sig så att containern automatiskt kan lastas på eller av med hjälp av ”Myran”. Den korrigerar automatiskt in sig i rätt läge.

 

När alla omlastningar är klara låses containrarna fast och tågdörren stängts. Nu återgår tåget till huvudspåret och en hastighet av 420 km/h. En komplett på- och avlastning tar max 2 - 3 minuter.

 

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden