Höghastighetståg och lätt intermodal

I det glest befolkade Sverige räcker inte passagerarunderlaget till för att motivera en utbyggnad med höghastighetsförbindelser annat än mellan storstadsregionerna. Att även kunna ta lätt gods kan bidra till bättre ekonomi. Försäljning över internet växer snabb och skapar efterfrågan på snabba leveranser av paket direkt till kund.
Låt höghastighetståget frakta mindre gods och paket som kräver snabb leverans till kundTåget kan förses med plats för små containrar som kliver på och av tåget lika snabbt som passagerarnaInternet försäljningen skapar stora mängder av små sändningar som ska nå kunden under helst samma dag

 

Nedan en bild där hela tåget består av gods


 

Vår flexibla lösning med en plattform tillåter blandade tåg med såväl passagerare som gods. Pakettransport kan ge intäkter för att investera i en snabb tågförbindelse där passagerarantalet inte räcker till.

 

På webbsidan, omslagsteknik lättkombi, presenteras en lösning med en automatiserad process för hanteringen av speciella lätt-containers för höghastighetståg. En stationslösning presenteras på sidan "Förslag till lösningar Höghastighetsterminaler".

 

Vi har utvecklat en enkel teknik med ”Myran” för att lasta av och på containrar från tåget till stationen/terminalen. En animering av omlastning av containrar visas om du klickar på bilden nedan.

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden