Extremt kort byggtid!

C:a 5 år för hela Sverige förhandlarnas järnvägsutbyggnad
Bygge med moduler tillåter att arbetet kan starta samtidigt på ett stort antal platser och endast betongfundamenten till pelarna gjuts på platsLätta brobalkar 35 ton och pelare är enkla att transportera till byggplatsenFlera tillverkare kan engageras för produktion av moduler


Beprövad teknik och material


Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

En bildserie som visar hur en byggnation snabbt framskrider. Banan är nu öppen för trafik.

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden