RESTIDER Luleå - Narvik

Sammanställning Luleå - Narvik

Trafikverket
Blandat km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

7 timmar 16 minuter

2 tim 45 min
3 stopp

1 tim 53 min
3 stopp

Tveksamt se nedan information

 

Befolkningsmäng utefter linjen 133 200.


Polar - Malmbanan

Banan byggd på pelare och kan trafikeras av vanliga tåg ifall banan är eletrifierad. Den är också dimensionerad för att klara av godstransporter. Att bygga ut banan till att vara möjlig även med InfraMag är tveksamt då material ifrån malmvagnar (magnetiskt) kan ramla ned på spåret och orsaka problem med själva magnetbanan. Praktiska prover bör göras för att verifiera möjligheterna om detta är möjligt.


Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden