RESTIDER Malmö - Göteborg - Oslo

Beträffande val av stationer följer den plan som har satts upp för det kommande höghastighetstågen.

Sammanställning Malmö - Oslo

SJ
Blandat km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

ca 7 tim 17 min

3 tim 16 min
8 stopp

2 tim 36 min
8 stopp

2 tim 07min
8 stopp

 

Sammanställning Malmö - Göteborg

SJ
Blandat km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

ca 2 tim 12 min

1 tim 31 min
4 stopp

1 tim 16 min
4 stopp

1 tim 04min
4 stopp

 

Sammanställning Göteborg - Oslo

SJ och NSB
Blandat km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

ca 4 tim 37 min

1 tim 45 min
3 stopp

1 tim 20 min
3 stopp

1 tim 03min
3 stopp

 

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden