RESTIDER Botniaexpressen Stockholm - Haparanda - Helsingfors


Befolkningsunderlaget för de orter som berörs är ca 4 533 000 perosner. Till detta kan det komma en hel del resenärer som väljer tåget istället för flyget till exempel Arlanda, Sundsvall, Umeå, Luleå, Haparanda.

 

En snabb höghastighetsbana som går runt bottenviken och binder ihop Sverige och Finland. Den skulle bilda stommen i ett framtida höghastighetsnät som täcker in kustlandskapen i Sverige och Finland. Vi har skisserat på ett möjligt upplägg och du finner den skissen ovan och en tabell över restider nedan.

Sammanställning restider

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

9 tim 52 min
19 stopp

7 tim 37 min
19 stopp

6 tim 9 min
19 stopp


Det betyder att åker jag 07:00 från Stockholm så är jag i Helsingfors redan 13:09. Betyder också att tåget hinner vända i Helsingfors och tillbaka till Stockholm under samma dag. Tågets enkel resa är 6 timmar och nio minuter. Avgår tåget från Helsingfors 14:00 så är tåget tillbaka i Stockholm 20:09 på kvällen. Dessutrom stannar tåget för att både hämta och lämna passagerare på flera ställen under resan. Det blir en mycket hög service nivå på trafiken efter linjen. Den kommer att attrahera många resenärer och det kommer att få tillföljd att inrikesflyget kan helt läggas ned för flera destinationer.

 

Det finns också förslag på en snabblinje mellan STOCKHOLM - HELSINGFORS och den hittar du här!

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden