Projekt pilotlinjer, intermodala transporter.

 

I nästa steg i utvecklingen kommer det att behöva byggas upp pilotlinjer. 3 olika pilotlinjer, olika destinationer och olika omfattning diskuteras för närvarande.

 

1. Pilotlinje i Sverige.

Slutskedet av projektet kommer vi att publicera mer information om detta nästa projekt. Vi överväger de faktorer som för närvarande ingår i diskussionen, och när vi får tydliga tecken från de berörda parterna kommer mer information att ges.

 

2. 2 st pilotlinjer i Europa.

Det är samma här. Vi kommer för närvarande inte att ge ytterligare information om vad som händer, vem som är involverad eller var utveckling kommer att ske. Mer information visas om tillämpligt.

 

Denna sida kommer att vara levande och kontinuerligt uppdateras.