Projekt.

 

 

Hamnar.

Rationalisering av hamnar och verksamheten i containerhamnar. Vi har tagit upp diskussioner om en stor rationalisering/modernisering av hamnar och deras layout och hantering vilket vi kan göra mycket åt. Diskussionerna i ett tidigt stadium men vi har fått stort gehör för våra åsikter. Vi måste höja genomströmningen i hamnarna om vi skall klara av den framtida utvecklingen.

 

 

 

 

Sedan kan man med hjälp av höglager rationalisera hanteringen avsevärt och öka genomströmningen i hamnen. Dessutom reduceras kraftigt bemanningen i hamnarna då de flesta av operationerna kan helt automatiseras.

 

 

Automatisk containerhantering från fartyg och att containern lämnar hamnen utan att någon person har medverkat till att detta skall kunna äga rum. Hela processen kan automatiseras och behöver endast övervakas. Det betyder omfattande förändringar i hamnen och en kraftig reducering av inblandad arbetskraft. Men det betyder samtidigt en hög genomströmningshastighet av containrar och kraftiga reduktioner av kostnaderna för hanteringar av containers.

 

Vi har sammanställt en mycket enkel skrift (pdf fil) som du kan tanka ner och studera. Återkom gärna med synpunkter och är du nyfiken kan vi föra diskussionen till ett mera konkret plan. Du hittar pdf filen här.