Idéer inom snabbtågen - Höghastighetstågen.

 

Vi har beslutat att lägga all information och utveckling inom ett nytt företag som är under uppstart och kommer att heta i förkortningen FUMIS AB. Vi hänvisar där till deras egen sida som snart kommer att komma upp på nätet.