Idéer inom snabbtågen.

 

Vi vill belysa att det kan finnas alternativ till dagens diskussioner om snabbtåg.

 

Vi ställer helt förutsättningslöst upp med alternativa lösningar till dagens förslag på utveckling av snabbtågen. Vi vill lyfta debatten och även se på lösningar som kan tillvarata hela landets möjligheter med snabbtåg och som kan få hela landet att medverka och utvecklas, inte bara de storstadsregioner som man nu förknippar med snabbtågen.

 

Innovation 1, Framtida snabbtåg konkurrerar ut flyget.

Vi tar upp en gammal idé och utvecklar den. Att låta tågen både koppla till och koppla av enheter under drift vilket skulle verkligen effektivisera tågtransporterna. Vi låter hela landet leva genom att införa två skilda hastighetsstrukturer. En översiktlig beräkning visar att det slår ut de flesta inrikes flyglinjer men även destinationer som Oslo och Köpenhamn. Du hittar mer information här.

 

 

 

Innovation 2, snabbtåg för både passagerare och gods.

Sverige är för glest befolkat för att det skall vara motiverat med snabbtåg. Då finns det bara den möjligheten att involvera godstransporter som kan vara med och betala för transporterna. Vi ger lite förslag på hur det skulle kunna utvecklas. Du hittar mer information här.