Projekt, "intermodala transporter".

 

Detta är i dagsläget det största projektet och vi har lagt det på IDEDU AB, att förverkliga våra tankar och kommande riktlinjer. De skall svara för utvecklingen av de första prototyperna, tetster och produktionsanpassning av komponenterna inför kommande serieproduktioner.

 

Det ger dels oss en större friheter, men samtidigt även större friheter för IDEDU AB att på ett professionellt och optimalt sätt fullfölja sitt uppdrag. Vi tycker idag att vi har hittat ett idealiskt förhållande mellan företagen och i förhållande till det komplexa uppdraget vi lagt på IDEDU AB. Mer information kan du hitta på deras hemsida.

 

Hela arbetet med att ta fram pilotterminalen och alla komponenter är kostnadsberäknat till 120 miljoner kronor. En stor del av den summan täcks av utländska investerare, varav Polen i detta första inledningsskede tar ansvaret för en stor del av den privata finansieringen. Tidsramarna för projektet handlar om 13 månader. Arbetena med de olika komponenterna kommer att bedrivas parallellt, därav den mycket korta totala tiden.

  

En planerad test och utvärderingsfas kommer att läggas direkt efter framtagandet medans vissa delkomponenter kommer att utvärderas kontinuerligt innan den 13 månadsperioden är slut. Men en slutpunkt, för den sammansatta testperioden, har satts till 6 månader efter avslutat totalprojekt av framtagande av prototyper. Utvärderingen kommer att ske i nära samarbete med KTH.

 

Här hittar du en samlad information, i pdf format, som vi arbetar efter inom det intermodala transportområdet.

 


.