Rullmotståndets inverkan på energiförbrukningen!

 

Rullmotståndet har en mycket stor betydelse för energiåtgången under transport för de två transportslagen järnväg och lastbil. Ser man till den förbrukade energin så skulle alla transporter utföras med järnväg. Här redovisas basfakta och en jämförelse mellan järnväg och lastbil.

 

Tyvärr är denna verklighet inte känd för många inom branschen, inte alls för politikerna som ända kommer att besluta om framtida transportsystem. Detta är fysikaliska fakta som inte går att komma runt eller manipulera. Detta är verkligheten! Ta del av vår korta skrift som du kan tanka ned i form av en pdf fil nedan.

 

Vi har även tagit fram en enkel film som berättar om förhållandet mellan att transportera på järnväg och att utföra transporterna med lastbil. Det är i verkligheten mycket stora skillnader och vi är övertygade att du inte känner till förhålladena som det ser ut idag. Du kan ta del av filmen genom att klicka på nedanstående bild.

 

 

Här finns ett PM, i PDF format, som du kan tanka ned för att se bakgrunden till materialet.