slutmontage

Slutmontage av järnvägsbanan


 
I mitten av den färdiga järnvägsbanan finns en gemensam stolpe som bär upp elledningar och signaler för de bägge spåren. Denna tågbana kan användas av alla tåg som idag kör på de vanliga spåren och tar kraften via luftledning.


 

 

Eftersom brobalkarna har en gemensam standard så kan man gå från dubbelpelare till enkelpelare och omvänt.
 

 

Klicka på bilden så startar en animering som belyser hur snabbt det går att bygga med våra moduler. När filmen är klar tryck på tillbaka så kommer du tillbaka till sidan igen.