färdigmonterad modul infrastruktur

Slutmontage av järnvägsbanan


Nedan visas hur brobalkarna tillsammans skapar den färdiga järnvägsbanan. I mitten finns en gemensam stolpe som bär upp elledningar och signaler för de bägge spåren. Denna lösning kan användas av alla tåg som idag kör på de vanliga spåren och tar kraften via luftledning.Det finns flera andra lösningar på tillförsel av kraft till tågen. På bilden är brobalkarna monterade med utrustning för InfraMag tåg, som innebär att tåget körs friktionsfritt på magneter. Då behövs inga elledningar. Energiförbrukningen är så liten att tåget klarar sig med batteridrift, Vidare sker en återgenerering av elenergi när tåget bromsas in. Det är också möjligt att sätta upp enheter för induktiv överföring av energi till tågen, antingen under rörelse eller vid uppehåll på stationer.

 

Vanliga Maglev tåg kan få problem med att en luftkudde bildas under tåget. I vår konstruktion uppträder inte denna eftersom luften pressas ut i det fria utrymmet mellan balkarna.