Smart räls

Smart räls

På bilden syns den röda rälsen som ligger förankrad i den kraftiga gröna u-balken. En bult genom rälsen och u-balken håller rälsen på plats. Vid monteringen av rälsen läggs en vätska som stabiliserar rälsen ytterligare. Vätskan härdar till ett fast tillstånd. Men det finns viss flexibilitet i vätskan som gör att den får en kraftigt ljuddämpande effekt på hela konstruktionen.

 

 
Alla 4 sidor på rälsen kan användas som kontaktyta mot tåghjulen genom att det kan lyftas upp och vändas med den nya sidan som kontaktyta. På så vis ökar livslängden på rälsen dramatiskt.
 
Den patenterade U-balken är utformad så att rälsen kan ta en viss maximerad längdförändring utan att problem uppstår. Exempelvis på sommaren eller vid snabba temperaturförändringar.