Styrelsen för AMCCT AB!

 

En kort presentation av de personer som sitter i styrelsen idag, och de som kommer att sitta i styrelsen, för företaget när det har slutligen fastställts.

 

Eftersom ägarstrukturen är internationell så är det ocskå önskvärt att sammansättningen av styrelsen ger en bild av ägarstrukturen. Den är idag inte helt fastställd utan kommer att förändras eftersom företaget formas och etableras den närmaste tiden. Det är föreslaget att den kommer att består av 5 personer och 1 accosierad person i dagsläget.

 

Nedan en kort presentation av redan verksamma personer och de tänkbara kandidaterna som inom kort kommer att vara verksam inom styrelsen. Vi kommer att komplettera sammansättningen succesivt eftersom företaget utvecklas.

Image 2

Mr Janusz xxx

Som en av huvud finansererna så tar Janusz ordförandeposten inom företaget

Kommande medlem.

Image 2

Mr Sten Lövgren
VD

Som VD i företaget ingår en styrelseplats

Idag Medlem.

Image 2

Mr Xees

MEDFINANSIER OCH samarbetspartner

En viktig partner för den framtida utvecklingen. Mer information kommer senare, diskussioner pågår.

Kommande medlem.

Image 2

Mr Sahl

MEDFINANSIER OCH samarbetspartner

En viktig partner för den framtida utvecklingen. Mer information kommer senare, diskussioner pågår.

Kommande medlem.

Thomas Nyman
Chef designer

Representerar de som arbetar i företaget. Idag suppleant men

kommande medlem.

Image 2

Professor KTH

PhD Professor Emeritus KTH Railway Group Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden

 

Assosierad medlem.