Styrelsen för AMCCT AB!

 

En kort presentation av de personer som sitter i styrelsen idag, och de som kommer att sitta i styrelsen, för företaget när det har slutligen fastställts.

 

Eftersom ägarstrukturen är internationell så är det ocskå önskvärt att sammansättningen av styrelsen ger en bild av ägarstrukturen. Den är idag inte helt fastställd utan kommer att förändras eftersom företaget formas och etableras den närmaste tiden. Det är föreslaget att styrelsen i inledande skede kommer att består av 5 personer.

 

Nedan en kort presentation av redan verksamma personer och de tänkbara kandidaterna som inom kort kommer att vara verksam inom styrelsen. Vi kommer att komplettera sammansättningen succesivt eftersom företaget utvecklas. Vi har också beslutat att här kommer det bara att presenteras personer som kommer att vara aktiv i styrelsens arbete och direkt ansvarig för företagets utveckling.

 

Vi har också beslutat att skapa en expertpanel som är helt fristående från företaget men besitter stora kunskaper inom skilda områden och som vi har möjligheter att konsultera i de frågor som har med vår verksamhet att göra. De har inget ansvar för utvecklingen av företaget och skall inte på något sätt kopplas till verksamheten heller, utan är att betrakta som helt fristående mycket sakkunniga experter. Denna grupp kommer att vara mycket levande och kommer att förändras hela tiden.

 

Du hittar grppens sammansättning för tillfället här. Expertgruppen.

Image 2

Mr xxx

En mycket betydelsefull svensk industriman kommer att besätta ordförandeposten. Presenteras inom kort

Kommande medlem.

Image 2

Mr Sten Lövgren
VD

Som VD i företaget ingår en styrelseplats

Idag Medlem.

Image 2

Mr Xees

MEDFINANSIER OCH samarbetspartner

En viktig partner för den framtida utvecklingen. Mer information kommer senare, diskussioner pågår.

Kommande medlem.

Image 2

Mr Sahl

MEDFINANSIER OCH samarbetspartner

En viktig partner för den framtida utvecklingen. Mer information kommer senare, diskussioner pågår.

Kommande medlem.

Thomas Nyman
Chef designer

Representerar de som arbetar i företaget.