AMCCT terminal där myran lastar av och på enhetslaster från tåget.