Produkter inom logistik som bör avvecklas eller minimalt utnyttjas!

 

Trailern.

 

 

Trailern är en produkt som verkligen förstör den intermodala trafiken. För att den skall kunna finnas med på ett tåg så måste man lyfta över den till tåget och då placeras i speciella vagnar som kan ta emot denna trailer. Idag går heller inte alla trailers att lyfta över till ett tåg då de inte har konstruerats för att klara dessa lyft. Man räknar idag med att endast 10-15 % av den svenska trailer flottan kan lyftas.

 

Det ställer krav att omlastningen måste ske på terminaler som är fria ifrån den elektriska ledningen för tåget. Har utrustningar på terminalerna som klarar av denna hantering. Det betyder i de flesta fall rangering ned till speciella terminaler som klarar detta. En både onödig och mycket kostsam procedur, i både tid och pengar.

 

Alternativa lösningar.

Det har skapats alternativa lösningar där man kan köra upp trailern på vridbara vagnar och att då detta kan göras under den befintliga elledningen. Här nedan en av en svenska versionenerna, Kockums vridbara vagn.

 

 

 

 

Vi ställer moss mycket tveksam till denna utveckling och vi vill påstå att det enda som behövs är den vanliga containern. Varför skall vi belasta tåget med dyra specialvagnar och även att lastbäraren, i detta fallet trailern, skall transporteras med hjulställ och allt. Det blir väldigt mycket taravik utan att ett enda frimärke transporteras.

 

 

Vägledning och rekommendationer.

Vi vill gå så långt att vi säger helt enkelt, avskaffa trailern som godsbärare. Den hör inte hemma i en modern godsstruktur. Kan ersättas med containern och skellettrailer som lika bra klarar av de transporter där en lastenhet (containern) skall förflyttas i en distribution. Den kan också omlastas under befintlig elledning och med automatisk omlastningsteknik.

 

Bakgrund till sifferunderlaget hittar du här. Det baseras på att lastbilarna kommer att kraftig minska som transportprodukt, trailern i sitt nuvarande utförande är kopplat till dragfordon av typen lastbilar och påverkas givetvis av detta faktum i framtiden.