vi bygger en tågbana

 

Vi bygger en tågbana


Pelarkonstruktionen är gjord i stål. Endast fundamentet som pelaren står på är i betong. Fundamenten behövs bara på var trettionde meter vilket kraftigt sänker anläggnings- markarbetskostnaderna i jämförelse med en järnvägsbank och förkortar byggtiden.

Det går att välja höjd på pelarna. I stadsmiljö kan stationen vara på marken eller ligga på pelare som S-bahn i Berlin. Detsamma gäller för omlastningsstationer för gods utmed stambanorna.

Pelarna för dubbelspårbanor finns i två standardutföranden:

 

Vi bygger på landsbyggden.

Vart och ett av de två spåren vilar på en egen pelare, och pelarna är sammanfogade med en tvärbalk. Pelarparet ger bättre stabilitet, och en enklare och billigare konstruktion.

Steg 1

Fundament monteras och åtgärdas på plats

Steg 2

Montera pelarmodulerna.

Steg 3

Justera höjden och montera tvärbalken

Steg 4

Lyft på brobalkarna och rälsen

Steg 5

Montera luftledning, signaler och gångbro

Steg 6

InfraMag magneterna monterade för att minska rullmotståndet. Luftledningen finns för att även vanliga tåg ska kunna använda tågbanan. LÄNK.

 

 

Mycket liten åverkan har gjorts på landskapet och brobanan är färdigbyggd.

 

Vi bygger i stad och i samhällen.

De två spåren vilar på en gemensam tvärbalk som i sin tur vilar på en kraftig pelare. Lämplig i stadsbebyggelse där tågen har låg hastighet.

Steg 1

Fundament monteras och åtgärdas på plats

Steg 2

Montera pelarmodulerna.

Steg 3

Justera höjden och montera tvärbalken

Steg 4

Lyft på brobalkarna och rälsen

Steg 5

Montera luftledning, signaler och gångbro

Steg 6

InfraMag magneterna monterade för att minska rullmotståndet. Luftledningen finns för att även vanliga tåg ska kunna använda tågbanan. LÄNK.

 

Mycket liten åverkan har gjorts i stadsbebyggelsen och minimal påverkan på trafiksituationen.

 

Eftersom brobalkarna har en gemensam standard är det enkelt att gå från pelarpar till enkelpelare och omvänt. Detta är aktuellt när tåget närmar sig en station eller omlastningsplats för gods.


Pelarna utsätts huvudsakligen av tryckkrafter som går direkt ned i pelaren och vidare tillbetongfundamentet. Där tågbanan har kurvor utsätts de två enkla pelarna för mindre sidokrafter än en gemensam pelare. Den gemensamma pelaren får även ta högre böjmoment. Paren av enkelpelarpare ger ett lättare och stabilare pelarunderstöd till tågbanan och därmed längre livslängd. De är också skonsammare mot betongfundamentet i marken. Kostnaden för ett pelarpar är lägre än kostnaden för en kraftigare enkelpelare med tvärbalk.

 

Smart räls

På bilden nedan syns den röda rälsen som ligger förankrad i den kraftiga gröna u-balken. En bult genom rälsen och u-balken håller rälsen på plats. Vid monteringen av rälsen läggs en vätska som stabiliserar rälsen ytterligare. Vätskan härdar till ett fast tillstånd. Men det finns viss flexibilitet i vätskan som gör att den får en kraftigt ljuddämpande effekt på hela konstruktionen.

Alla 4 sidor på rälsen kan användas som kontaktyta mot tåghjulen genom att rälsen kan lyftas upp och vändas med den nya sidan som kontaktyta. På så vis ökar livslängden på rälsen dramatiskt. Den patentsökta U-balken är utformad så att rälsen kan ta en viss maximerad längdförändring utan att problem uppstår. Exempelvis på sommaren eller vid snabba temperaturförändringar.

 

Brobalk

Brobalkarna prefabriceras helt i stål och väger 18 - 27 ton. Stålbalken kan därför lyftas på plats med en mindre kran och transporten av balkar kräver inte mer än vanlig timmervägsstandard.

Skissen ovan föreställer två identiskt lika brobalkar som fogats ihop med tvärstag till en enhet. Dessa kan användas på båda spåren, så länge vi talar om raka sträckor.

Profilerna är hermetiskt tillslutna för att undvika invändig korrosion. Utrymmet är utfyllt med en massa, exempelvis polyuretan, som avsevärt dämpar ljudet från tåget samtidigt som den stärker konstruktionen. Det är öppet mellan brobanorna (så när som på stagen) vilket avsevärt underlättar renhållning av spåret. Snö och löv ramlar ner mellan balkarna på marken

Ett fullt utrustat brosegment med dubbelspår på 30 meter väger ca 75 - 120 ton. Detta gäller vid en pelare, men vi förespråkar två pelare och då blir vikten (och kostnaden) mindre. Den maximala belastningen på en pelare uppkommer när två godståg befinner sig samtidigt på dubbelspåret.

 

Axeltryck i ton
Vikt på balken i ton
Höjd i mm
20 18,4 1500
25 20,1 1500
30 24,5 1500
35 27,2 1600


Fördelningen av vikten över brobalken anges i bilden nedan.

 


En jämförelse mellan brobanor av stål och av betong visar att betongbron väger ca. tio gånger mer än stålbron. Båda konstruktionerna kommer att industriellt produceras i fabriker. Men har vitt skilda krav på transport och logistikhantering.

 

Tillbaka