Välkommen till AMCCT AB, vi kommer att utveckla nästa generation av Intermodala transporter mot en helt CO2 fri infrastruktur!

vi har samlat de innovativa spjutspetskunskaperna! som vÅgar tÄnka annorlunda infÖr framtiden och fÖra utvecklingen framÅt!

Lokalisering!

Vi har haft interna diskussioner om var vi skall lokalisera oss för att utvecklas vidare och speciellt för att på bästa sätt utveckla AMCCT AB. Flera platser har varit aktuella. Det som är mest troliga i dagsläget är Örnsköldsvik men är inte slutgiltigt bestämt. Där finns tillgång till kompetenta medarbetare och den industriella sammansättningen på orten är positiv. Vi har för avsikt att starta upp verksamheten när alla förutsättningar finns på plats.

 

Det såg ut som vi skulle kunna komma igång den 1 mars men efter interna diskussioner har vi skjutit på det datumet till efter semestern. Anledningen är att vi har prioriterat att i tysthet arbeta med imateriella rättigheter. Vi insåg att det går inte att föra en riktig diskussion,om alla nya möjligheter som skapas, innan vi kan lägga alla möjligheterna på bordet. Dessutom är detta ett så stort steg att vi måste kunna föra våra diskussioner i detalj och även känna oss säkra att inte våra ideér bara försvinner. Vi beräknar att vi har inlämnat alla de berörda patenhandlingarna innan semestern avslutas. Det kan därför bli ytterligare förskjutningar för denna fas är ytterst viktig, och har prioritet 1, inför framtiden.


IDEDU AB ett separat bolag men med ägarintressen från AMCCT AB.
Vi har satt upp företaget IDEDU AB som kommer den första tiden att vara ett separat bolag. Företaget kommer att utveckla hela konceptet inom den intermodala transport sektorn som svarar mot vad AMCCT har tagit fram, beträffande framtiden inom intermodala transporter. Men även hamnar och hantering inom hamnarna berörs av den framtida utvecklingen samt gods på snabbtåg. Men för att få en bättre beskrivning besök IDEDUS:s hemsida.

 

Det är ett stort uppdraget som vi har lagt på IDEDU! De kommer nu att kunna helt fokusera på uppdraget och har total ansvar för att det kommer att genomföras enligt våra direktiv. Tidplaner och kravspecifikationer finns framtagna och bildar en fast struktur att arbeta mot.

 

Företaget AMCCT AB kommer att arbeta med de övergripande målen samt arbeta mot marknaden både inom Sverige men även mot utlänska marknader. Organisationen kommer inte att vara stor i början men kommer att anpassas efter marknadens krav. Lokaliseringen av AMCCT AB kan även komma att vara lokaliseras på annan ort än IDEDU AB. De tidigare snabbtåg och höghastighetsinnovationerna har lagts i ett separat bolag, FUMIS AB.

 

Vi har lång erfarenhet och är lätta att samarbeta med och är dokumenterat mycket kreativa. Vi har under lång tid arbetat mot miljövänligare lösningar. Vi arbetar mot hållbara helhetskoncept, hade det som mål långt innan alla började ens prata om hållbara scenario. Vi pratar inte bara om det, vi gör det, och vi har gjort det under decenier.

 

Kreativa Innovationer!

Vi vill även ge möjligheter att ta del i tankar och innovationer som vi arbetar med, och som kommer att vara vägledande för IDEDU, vi tror på ett öppet agerande och dialog istället för att låsa in oss på vår egen kammare. Vi har sammanställt, tillsammans med IDEDU AB, idag 3 st innovationer som vi har skrivit enkla pdf dokument om som beskriver hur vi ser på framtiden. Kan vara kontorversiella i vissa fall men vi tror på dom och oss själva! Du kan klicka på respektive bild nedan så kommer du direkt till respektive pdf-fil.

 

 

Image 2

Innovation 2

snabbtÅg / hÖghastighetstÅg inte enbart fÖr passagerare utan Även fÖr gods. Hela landet lever upp!

 

Hur skall landsbyggden ta del av den snabba infrastrukturen med snabbtåg. Vi inkluderar gods på snabbtågen /höghastighetstågen. Den nya strukturen på gods med större antal sändningar med mindre paket ändrar på det nuvarande godsflödet

Image 2

Innovation 3

framtida snabba intermodala transporter.

 

En av de viktigaste innovationerna och där vi kan skapa en helt CO2 fri infratruktur. En heltäckande innovation som berör alla delstegen inom intermodala transporter. Dokumentet är levande så det kommer att utvecklas ytterligare.

 

 

 

Image 2

Innovation 4

Framtida hamnlÖsningar och hantering i hamnar.

 

Här finns samlat en del innovationer inom hamnar och hamnteknik. Framtida hanteringar och layoter för rationell hamnhantering. Dokumentet är levande så det kommer att utvecklas ytterligare..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

AMCCT-Terminal.

Vi har kvar länken till vår animering av hur en AMCCT terminal version 2 fungerar. Du kan klicka på bilden ovan så kommer du direkt till animeringen.

 

 

 

Distributionen i version 2 av AMCCT systemet..

 

Den länken hittar du om du klickar på bilden så kommer du till den animering som tidigare visade distributionen av en container och hur den lämnas hos kunden i speciella stolpar avsedda för att ta emot enhetslaster.